Redakcja

Redaktor naczelny:

 • Prof. dr hab. Andrzej K. Piasecki

Redakcja tematyczna:

 • Dr Radosław Kamiński (sekretarz)

Rada programowa:

 • prof. dr hab. Zbigniew Rau (UŁ)
 • prof. dr hab. Stanisław Sulowski (UW)
 • prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk (UW)
 • prof. dr hab. Marek Żmigrodzki (UMCS Lublin)
 • prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (UWM Olsztyn)
 • prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska (SGH)
 • dr hab. prof. WAT Janusz Świniarski (WAT)

Lista recenzentów czasopisma do 2017 roku:

 • prof. dr hab. Grażyna Ulicka (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. inż., prof. WAT, Włodzimierz Miszalski (WAT, Warszawa)
 • prof. dr hab. Janusz Świniarski (WAT, Warszawa)
 • dr hab., prof. UŁ, Tomasz Tulejki (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski (Uniwersytet Warszawski, WAT)
 • dr hab., prof. DSW, Tomasz Balbus (DSW, Wrocław)
 • dr hab., prof. UG, Piotr Niwiński (Uniwersytet Gdański)
 • dr hab. Barbara Rogowska (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab., prof. UE, Marian Jasiukiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • dr hab., prof. UZ, Waldemar Sługocki (Uniwersytet Zielonogórski)
 • dr hab. Arkadiusz Ptak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)