Call for papers

Zapraszamy do współpracy przy przygotowywaniu kolejnego numeru naszego czasopisma.

Na artykuły, recenzje, wywiady i sprawozdania czekamy do 30 czerwca 2018 r.